Bir Fikrim Var

Fikrini bizimle paylaşabilirsiniz.

İletişim
E-Belediye

Online tahsilat ve diğer işlemler için tıklayın.

Siteye Git
İletişim

Bizimle iletişime geçin sizin için buradayız.

İletişim

Duyurular ve İlanlar

17 Nisan

T.C. YENİFAKILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayın: MECLİS ÜYESİ Yenifakılı Belediye Başkanlığı’nın 16.04.2024 tarihinde yapmış olduğu meclis toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle belediye meclisi, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 18.04.2024 tarih ve saat 10.30’da belediye başkanı makam odasında olağan üstü toplanacaktır. Belirtilen gün, yer ve saatte hazır bulunulması gerekmekte olup, sayın meclis üyelerimize duyurulur. Musa SARIASLAN Belediye Başkanı GÜNDEM: 1- Meclis Başkan Vekili Seçimi.(İlk 2 yıl için meclis 1. ve 2. başkan vekili seçilecektir) 2- Katip Üye Seçimi.( İlk 2 yıl görev yapmak üzere 2 asil 2 yedek katip üye seçilecektir) 3- Encümen Seçimi. ( 1 Yıl süreyle 2 adet daimi encümen seçilecektir) 4- Plan Bütçe ve İmar Komisyonu Seçimi. (Komisyona çoğunluk oranına göre 3 üye seçilecektir) 5- 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi. 6- Denetim Komisyonu Raporunun Görüşülmesi. 7- TOKİ 5.Etap Alanı İmar Tadilatının Görüşülmesi. 8- Sendika Sözleşmesi İçin Başkanlık Makamına Yetki Verilmesi. 9- Çiftçi Malları Koruma Meclisi Üyelerinin Seçilmesi.

22 Kasım

Kurumumuzca ''Sistem İşletmeni'' meslek kolunda 2 adet daimi işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere belirlenen açık iş pozisyonu ilanı Yozgat Çalışma ve İşkur İl Müdürülüğü tarafından 06.11.2023-10.11.2023 tarihleri arasında ilan edilmiş ve ilgili ilana toplam 27 adet başvuru yapılmıştır. Söz konusu işçi alımı ilanında kura ve mulakat öncesinde adaylardan hangi belgelerin isteneceği, kura ve mulakat tarihlerinin ilan sahibi kurum tarafından duyurulacağı ve ilana başvuran adayların süreci, ilan sahibi kurumun internet sayfasından takip etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda, kurumumuz internet sayfasında ilgili açık iş ilanına başvuran adayların noter kurasına katılmak üzere, gerekli yeterlilik şartlarını taşıdıklarına dair istenen belgelerle birlikte, en geç 16.11.2023 Perşembe günü saat 16.00'a kadar kurumumuza başvurmaları gerektiği duyurulmuştur. Yapılan duyuru sonrası 17.11.2023 Cuma günü saat 11.00'da yapılması planlanan noter kurasına katılmak üzere, kurumumuza istenen yeterlilik belgeleri ile 2 aday başvuruda bulunmuştur. Açık iş pozisyonu sayısı ile gerekli yeterlilik belgelerini eksiksiz sunan aday sayısının aynı olması nedeniyle noter kurası çekilmesine gerek görülmemiş olup, yapılan mulakat ve değerlendirme sonrasında başvuran adaylardan İbrahim BOLAT ve Burak ÇAĞTAY ilgili açık iş pozisyonuna yerleştirilmiştir. İlanen duyurulur.

15 Kasım

Belediyemizce sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nce ilan edilen, 2 Adet ‘’Sistem İşletmeni’’ kadrosuna 27 adet başvuruda bulunulmuştur. İstenen belgelerle birlikte kurumumuza başvuran ve gerekli yeterlilik şartlarını taşıyan aday sayısının ilgili yönetmelik gereği açık pozisyon sayısının 4 katına ulaşması durumunda, açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek adayı belirlemek üzere, 17.11.2023 Cuma günü saat 11.00 ‘da noter huzurunda kura çekilecektir. Personel alımı yapılacak ilgili açık kadrolara yapılan başvuru listesi ilan ekinde sunulmuş olup, başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 16.11.2023 Perşembe günü saat 16.00’a kadar kurumumuza başvuruda bulunacaklardır. Belirtilen tarih ve saate kadar istenen belgeleri ibraz etmeyenler ve gerekli yeterlilik şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili açık iş pozisyonu için yapılacak kura sonucu asil ve yedek aday olarak hak kazanan adaylar arasında 20.11.2023 Pazartesi günü saat 14.30’da belediyemiz hizmet binasında mülakat sınavı yapılacak olup, ilanen duyurulur. Açık İş Pozisyonu İçin İstenen Belgeler: 1-2 Adet resim. 2-Kimlik belgesi fotokopisi. 3-İlan tarihinden önce alınmış, açık iş pozisyonu için gerekli mesleki yeterlilik belgesi veya mezuniyet belgesi. 4- Vukuatlı nüfus kayıt örneği. 5-Adli sicil kaydı. 6-Yerleşim yeri (ikametgah ) belgesi. 7-Bulaşıcı hastalık bulunmadığına dair sağlık raporu. EK (Başvuru Listesi): Ahmet YALICI, Aleyna Buse SARIASLAN, Bekir DELİBAŞ, Belkız SARIASLAN, Bilgehan TAŞ, Burak ÇAĞTAY, Burak Kaan SOY, Can EKİNBAŞ, Deniz ŞAHİNGÖZ, Elmas YALICI, Emre UĞURLU, Emre KAAN GÖKBULUT, Erdem TOPÇU, Fatma CAN, Harun Rafet UĞURLU, İbrahim BOLAT, Kemal DAĞ, Mehmet CANATAN, Mehmet ŞAHİN, Mehmet Ali KIYMAZ, Musa SARIASLAN, Mustafa EREN, Nergis ULUTÜRK, Oğuzhan UYAR, Okan ASLAN, Serhat DEMİR, Tamer İLER.

7 Haziran

Hayır sahibi iş adamı Abdullah Yalçın mezarlığa 1000 Adet çam selvisi satın alarak belediyemize bağışladı.

7 Haziran

Yenifakılımıza bağlı tüm köylerimizi koranavirüse karşı ilaçladıkSoner YALÇIN
Yenifakılı Belediye Başkanı

SONER YALÇIN 1960 yılında Yozgat'ın Yenifakılı İlçesi'nde doğdu. İlk ve ortaokulu Yenifakılı'da, lise öğrenimini Tokat Öğretmen Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini ise Elazığ Fırat Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü'nde tamamladı. 1988–1989 yılları arasında Boğazlıyan İlçesinde Kaymakam Kemal Bey Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü yaptı.1990 yılında Kültür Bakanlığında memur oldu ve iki yıl boyunca Milli Kültür ve Gençliğin Sesi dergilerinin yayına hazırlanma çalışmalarına

Devamı

Haberler